Neužmiršta Ruošiamės į mokyklą Paskaitykime Apie mus Liaudies medicinos patarimai Moksleivio žodis Skelbimų lenta

Agota

Tą dieną ( vasario 5d.) neša į bažnyčią šventinti duoną. Šventos Agotos duona gesina gaisrus.
Jeigu užsidega trobesys, tai duoną apneša aplink gaisravietę ir įmeta į ugnį. Tada ugnis neplinta.
Bet jeigu įmetęs nueisi šalin, tai ugnis eis iš paskos, sudegindama viską pakelyje. Šventos Agotos duonos deda į statomo trobesio kertę ar pamatus, tikėdami, kad pastatą aplenks ugnis.

Vieversio diena

Vasario 24d. nuo seno vadinama vieversio diena.
Jis parskrenda per šventà Motiejų. Jei vieversys pasirodo prieš šventą Motiejų, bus dar šalta, o jei po Motiejaus – bus šilta.
Jeigu nori būti labai greitas, reikia vieversio dieną du kartus apibėgti apie trobą, nubėgti į kaimo galą ir atgal.
Va tada ir bûsi greitas kaip vieversys. Tą dieną negalima sijoti miltų, kad pasėlių neužpultų amaras, šukuoti galvos, kad vištos daržų nekapstytų.

pradinis atgal paskaitykime skelbimai liaudies medicinos patarimai