Neužmiršta Ruošiamės į mokyklą Paskaitykime Apie mus Liaudies medicinos patarimai Moksleivio žodis Skelbimų lenta

Istorija apie akmentašį, kuris vis norėjo būti kažkuo kitu


( Pagal Adam J. Jackson ,,Tikros Laimės paslaptys'')

Vieną dieną ėjo akmentašys pro turtingo pirklio namus ir pamatė, kiek jis turi gėrybių, kaip jį gerbia miestelio žmonės. Akmentašys ėmė pavydėti ir panoro tapti tokiu pačiu kaip pirklys.
Jis labai nustebo, kai viltys išsipildė. Akmentašys tapo pirkliu ir mėgavosi tokia valdžia ir patogumais, apie kokius niekada nesvajojo. Tačiau vargšai ėmė jo nekęsti, nes jis kėlė pavydą, ir pirklys įsigijo daug priešų.
Po kiek laiko jis pamatė aukštą pareigūną, lydimą tarnų ir kareivių. Visi lenkėsi tam žymiam ir galingam žmogui – gerbiamiausiam visoje karalystėje. Pirklys panoro būti aukštu pareigūnu, kurį saugotų tarnai ir kareiviai, o jo valdžiai nebūtų ribų.
Ir šį kartą jo svajonės išsipildė – jis tapo galingiausiu visos karalystės pareigūnu, prieš kurį žmonės lenkė galvas. Dabar jo bijojo ir nekentė visi karalystės gyventojai, todėl jam reikėjo kareivių, kurie jį saugotų. Pareigūnas jautėsi labai nepatogiai , buvo pavargęs, be to, dar svilino karšta saulė.
Pakėlęs akis į skaisčią saulę, šviečiančią danguje, jis tarė sau: ,,Kokia ji galinga! Norėčiau būti saule.’’ Neilgai trukus, jis tapo saule, šviečiančia aukštai danguje.
Tačiau atslinko didelis juodas debesis ir užstojo saulę. ,,Koks galingas debesis!’’- pamanė jis. ,,Norėčiau ir aš turėti tokią galią.’’ Tada jis tapo debesiu, kuris uždengė saulę ir lijo ant kaimų.
Bet pasirodė galingas vėjas ir nupūtė debesį šalin. ,,Noriu būt toks galingas kaip vėjas’’,- tarė jis ir tuoj pavirto vėju. Nors vėjas vertė medžius su šaknimis, griovė kaimus, tačiau liko bejėgis prieš didžiulę uolą.
Vėjas negalėjo įveikti akmens – jis buvo nepajudinamas. ,,Didelė akmens galybė, mąstė buvęs akmentašys. - ,,Noriu pavirsti akmeniu.’’ Ir jis pavirto didžiuliu akmeniu, kuris atlaikė stipriausią vėją. Pagaliau pasijuto laimingas – jis buvo galingiausias visoje žemėje.
Staiga išgirdo triukšmą. Cinkt...cinkt. Cinkt...cinkt. Kažkas plaktuku kalė akmenį, atskeldamas gabalėlį po gabalėlio. ,,Negi kas nors gali būti galingesnis už mane,’’- pagalvojo jis ir pamatė akmens papėdėje stovintį....akmentašį.
Moralas:
Daugybė žmonių visą gyvenimą ieško laimės ir jos neranda, nes ieško ne ten, kur reikia. Juk nepamatysite saulėlydžio, jei nežiūrėsite į vakarus, ir nesurasite laimės, jei ieškosite jos tarp supančių daiktų. Akmentašio istorija aišiai rodo, kad gali daug ką pakeisti gyvenime, bet nebūsi laimingas tol, kol nepasikeisi pats.
Kiekvienas esame tarsi laivas, keliaujantis plačiu gyvenimo vandenynu. Vėjai ir audros lankys tave, bet tol, kol valdysi vairą ir bures, gali plaukti kur tik nori, nepaisydamas vėjų ir audrų. Kitą vertus, vėjai ir audros gali būti naudingi, jeigu juos tinkamai išnaudosi.

paskaitykime pradinis skelbimai liaudies medicinos patarimai