Neužmiršta Ruošiamės į mokyklą Paskaitykime Apie mus Liaudies medicinos patarimai Moksleivio žodis Skelbimų lenta

Pasakojimas apie Dailidę


pagal Robin Sharma ,,Šeimos išminties pamokos"

Pasakojimas apie Dailidę, kuris ruošėsi išeiti į pensiją Tas Daildė daug metų statė namus. Ir štai atėjo laikas išeiti į pensiją. Tačiau dar jaunystėje, vos pradėjęs dirbti pas garsų rangovą, dailidė davė jam vieną pažadą.
Dailidė pažadėjo, kad kiekvieną namą jis satys uoliai, stengdamasis ir su meile.

Ir štai, ketindamas eiti į pensiją, dailidė atėjo pas savo bosą į kontorą pranešti, kad baigė paskutinį namą. Tam buvo gaila skirtis su dailide. ,,Ar negalėtum atsisveikinimui pastatyti dar vieno namo? – paprašė bosas. Kai pastatysi – eik, kur nori.”.

Dailidė sutiko, nes savo bosą labai gerbė. Ilgai negalvodamas jis pradėjo statyti namą. Bet dabar jis statė ne taip uoliai. Dailidė labai skubėjo, nes nekantravo pagyventi kaip laisvas žmogus. Dirbo jis ,,iš akies” ir su prastomis medžiagomis, - žodžiu, skubėjo greičiau baigti. Po kelių savaičių namas buvo baigtas, ir Dailidė tai pranešė bosui.

,,Ačiū, kad išpildei mano prašymą, - dėkingai pasakė bosas ir įteikė dailidei ką tik pastatyto namo raktus. – Štai tau dovana.
Dovanoju tau šį namą už tavo daugelio metų sąžiningą ir nepriekaištingą darbą.” Dailidė suakmenėjo. Jis nepatikėjo savo ausimis. Būtų iš karto žinojęs, kad tas namas bus jo – statydamas jį būtų išsinėręs iš kailio.

Moralas:
Dailidė sulaužė bosui ir sau duotą žodį. O juk jis pažadėjo dirbti uoliai ir meistriškai.
Sulaužęs pažadą dailidė buvo priverstas nugyventi likusias dienas savo vieninteliame prastai pastatytame name.

Panašiai atsitinka ir gyvenime. Neištesėję pažadų, tokiais veiksmais mes sumenkiname savo gyvenimo kokybę. Tesėdami sau duotą žodį, įrodome ištikimybę pačiam sau. Nesvarbu, ar tie pažadai dėl mokslo, bendravimo su gamta ar netgi dėl masažo po sunkios darbo savaitės. Laikydamiesi pažado rūpintis sveikata, drauge parodome, kad gerbiame save. Tokį pažadą laužydami, pamažu liaujamės pasitikėję savimi.

Kuo daugiau pažadų sulaužome, tuo menkiau pasitikime savo jėgomis.
Taip galima ir apskritai prarasti pasitikėjimą savimi kaip žmogumi. Kitaip sakant, prarasti viską.
Pasitikėjimas – žmonių tarpusavio santykių pagrindas. Nesvarbu, darbe ar namuose.
Turi tapti žodžio žmogumi. Žodžiai turi didžiulę galią. Niekada nežadėk, jei nesi tikras, kad iš tikrųjų galėsi tai padaryti. Rinkis, ką žadėti. Žadėdamas mažiau,visuomet gali padaryti šiek tiek daugiau.

Tesėdamas pažadus, būsi garbingas žmogus. O garbingumas – visa ko pamatas. Garbingumas gimdo pasitikėjimą. O pasitikėjimas – tvirtų tarpusavio santykių garantas. Išmokę tęsėti duotą žodį, pamatysite, kaip ims keistis gyvenimaspradinis neužmiršta paskaitykime skelbimai liaudies medicinos patarimai