Neužmiršta Ruošiamės į mokyklą Paskaitykime Apie mus Liaudies medicinos patarimai Moksleivio žodis Skelbimų lenta

Įkvėpimas.


Ar jūs paklūstate savo širdies šauksmui?
Pagal Alberto Villoldo, Ph.D.

Viena iš mano mėgstamiausių pamokančių istorijų yra biblijinis pasakojimas apie Joną, kurį pasikviečia Dievas ir siunčia vykti į Nineveją mokyti ten žmonių.
Jonui gera gyventi namuose, auginti vaikus ir užsiimti kasdieninias namų reikalais. Kai jis išgirsta Dievo kvietimą, jam norisi kaip galima greičiau bėgti į visiškai priešingą pusę nuo Ninevejos.
Jam visai nesinori paklusti šiam kvietimui, tiesą sakant, jam siaubą kelia vien mintis , kad jis gali bûti kuo nors daugiau negu paprastu žveju. Jis netiki, kad jis galėtų būti vilties skelbėju ir abejoja, kad kada nors galėtų būti kuo nors daugiau negu paprastu žmogumi, kiekvieną rytą skrodžiančiu žuvis.

Su siaubu galvodamas apie tai, kad jis galėtų sužlugdyti jam paskirtą užduotį, Jonas sėda į laivą norėdamas atsidurti kaip galima toliau nuo šio raginimo. Kai laivas patenka į didelę audrą Viduržemio jūroje, jūreiviai pradeda įtarti, kad kažkas nepakluso Dievui ir išmeta Joną į jūrą, kur jį iš karto praryja banginis. Jis išbūna banginio viduje kol galiausiai banginis jį išspiauna – į Ninevėjos pakrantę.

Moralas šios istorijos yra toks: nesvarbu kaip mes besipriešintume, gyvenimas mus besispardančius ir klykiančius vis vien nuves ten, kur mūsų likimas. Mes galime rinktis ar atsidurti ten grakščiai ir gražiai, jeigu atsakysime “taip” kvietimui, ar būti išspiautiems su banginio seilėmis, jeigu priešinsimės.

Banginis šiame pasakojime vaizduoja mūsų emocijas, milžinišką ir nenugalimą jėgą, kuri grąsina prarysiani mus ir laikysianti įkalintus ištisas dienas ir metus. Prisiminkite kiek ilgai jūs buvote įstrigę skausminguose santykiuose, pykdami ant savęs ir partnerio, kol galiausiai suvokėte, kad jau laikas nutraukti juos.
Mes galime praleisti daugybę metų banginio viduje, kovodami su mūsų pykčiu ar jausmu, kad neturime tinkamo partnerio normaliam gyvenimui, arba pavydėdami jaunystės, sėkmės ar finansinës gerovės, kuriuos turi kiti, o mes – ne.

Kai Jonas atsiduria Ninvėjos krante, jis pasirengęs paklusti savo pašaukimui, gali nedvejodamas pilnai panaudoti gebėjimus savo misijos vykdymui. Yra daug elegantiškesnių būdų pasiekti Ninevėją negu kad banginio pilve.

Keliaudamas po Amazonę kaip antropologas, aš buvau liudininku daugybės ritualų, kurių metu jaunuoliai įšventinami į suaugusių vyrų statusą ,o jaunos merginos į santuoką, moterystę ar motinystę. Bet jie, kaip ir mūsų pačių, vakariečių, ceremonijos turi daugiau choreografinių šventimų bruožų, negu gilesnės prasmės.

Pašaukimas yra niekas kitas kaip kvietimas į nesuvokiamą lemtį.
Jis kupinas pavojų ir galimybių. Pasekmių niekas negali garantuoti. Jis nori ryžtingo atsakymo ir kviečia mus tapti mūsų pačių kelionės veikėjais. Pašaukimas gali kilti slapčiausiose širdies kertelėse, kai jūs pajuntate Dieviškumo prisilietimą arba bet kur išoriniame pasaulyje. Nepaisant to ar tai vidinė, ar išorinė kelionė, jeigu jums pasiseks,jūs būsite palaiminti ir pagerbti.pradinis neužmiršta paskaitykime skelbimai liaudies medicinos patarimai