Neušmiršta Ruošiames į mokyklą Paskaitykime Apie mus Liaudies medicinos patarimai Moksleivio žodis Skelbimu lenta

Įžeidimų dovana

(Pagal Paulo Coelho Blogą )


Netoli Tokijo gyveno žymus Samurajus, kuris būdamas jau senas, nusprendė jaunus žmones pamokyti Zen Budizmo.
Vieną vakarą jaunas karys, žinomas kaip neturintis jokių skrupulų, atvyko ten.
Jaunas ir nekantrus karys nebuvo pralaimėjęs nė vienos kovos. Sužinojęs apie Samurajaus reputaciją, jis atvyko ten, kad nugalėtų jį ir tuo padidintų savo šlovę.

Visi studentai buvo nusistatę prieš tokią mintį, bet senasis žmogus priėmė jo iššūkį.

Visi susirinko miesto aikštėje, ir jaunuolis pradėjo įžeidinėti senąjį mokytoją.
Jis mėtė akmenis į jo pusę, spjovė jam į veidą, įžeidinėjo visais įmanomais nepadoriais žodžiais, netgi įžeidė jo protėvius.

Valandų valandas jis stengėsi išprovokuoti mokytoją, bet senasis žmogus liko visai abejingas. Galiausiai, jausdamasis išsekęs ir pažemintas, karštakošis karys išėjo.

Nuliūdę, kad mokytojas buvo taip įžeidinėjamas ir provokuojamas, mokiniai paklausė:
- Kaip jūs galėjote ištverti tokią nepagarbą? Net ir žinodamas, kad galite pralaimėti, kodėl neišsitraukėte kardo, o pademonstravote savo bailumą prieš mus visus?

Samurajus atsakė:
- Jeigu pas jus ateina kas nors su dovana, o jūs jos nepriimate, kam lieka dovana? - Tam, kuris norėjo ją įteikti.

Tas pats atsitinka su pavydu, pykčiu ir įžeidimais - atsakė mokytojas.
,,Jeigu jos nepriimamos, jos ir toliau priklauso tam, kuris jas atnešė."pradinis neužmiršta paskaitykime skelbimai liaudies medicinos patarimai