Neužmiršta Ruošiames į mokyklą Paskaitykime Apie mus Liaudies medicinos patarimai Moksleivio žodis Skelbimų lenta

Konfliktai ir taisyklės


(pagal Anthony Robbins knygą ,,Pažadinkite savyje Milžiną")


Prisiminkit paskutinę savo išgyventą konfliktinę situaciją. Kokia buvo jos priežastis? Ar kalti anie žmonės, su kuriais konfliktavote? Ne. Matyt, priežastis buvo jų pasakyti jų žodžiai ar atlikti veiksmai (arba neatlikti, jei jūs iš jų to tikėjotės). Jūs supykote ant jų todėl, kad jie elgėsi kitaip, nei reikalauja jūsų taisyklės. Visus jūsų konfliktus su kitais žmonėmis lemia taisyklių konfliktai.

Pavyzdžiui, dažnai žmonės turi štai tokią pagarbos taisyklę: ,,Jei mane gerbi,tai kalbėdamas su manimi tu niekada nepakelsi balso." Todėl, jei jūsų draugas ar pažįstamas su jumis ima kalbėti per per garsiai, jūs supykstate, nes nejaučiate pagarbos sau - taip sako jūsų taisyklė. Tačiau jūsų pašnekovo taisyklė gali būti tokia: ,,Jei mane kitas žmogus gerbia, tai jis turi priimti visus mano jausmus ir emocijas, kad ir kokios jos būtų." Nesunku įsivaizduoti, koks konfliktas gali kilti tarp tokių dviejų žmonių.

Kartais žmonės konfliktinėse situacijose vadovaujasi tokia taisykle: ,,Jeigu aš tau rūpiu, tai palik mane vieną ir leisk man tvarkytis pačiam," Kitų žmonių taisyklė yra tokia: ,,Jei aš tau rūpiu, tu turi būtinai man padėti." Kai du tokie žmonės sueina į vieną vietą, kyla didelis konfliktas. Beje, abu jie stengiasi atlikti tą patį dalyką: pasirūpinti vienas kitu. Tačiau taisyklės skatina juos elgtis labai skirtingai, todėl jų veiksmai nė iš tolo nebus panašūs į pagalbą.

Todėl atsiminkite štai ką: kai kyla konfliktas su kokiu nors žmogumi, to priežastis yra ne to žmogaus elgesys, o jūsų taisyklės. Tai supratę, liausitės jį smerkti. Jei norite nuslopinti konfliktą, visų pirma paklauskite savęs: ,,Ar aš elgiuosi šioje situacijoje protingai, ar tik reaguoju į ją?" Paskui kreipkitės į pašnekovą maždaug tokiais žodžiais: ,,Atsiprašau, kad taip sureagavau į jūsų elgesį. Taip įvyko todėl, kad mes skirtingai suprantame pagarbą ir vadovaujamės skirtingomis taisyklėmis. Aš tikėjausi, kad jūs (nurodote lauktą poelgį). Tačiau dabar matau, kad jūs elgiatės pagal kitokias taisykles. Prašyčiau pasakyti, kokios jos yra. Kokiu būdu jūs išreiškiate pagarbą ( meilę, susirūpinimą...) kitam žmogui?

Kai jau žinote, ko kitas žmogus nori, galite su juo sudaryti sutartį. Paklauskite, kaip jūs turėtumėte elgtis, kad jis jaustųsi gerbiamas, paskui pasakykite, kokio elgesio tikitės iš jo. Tokiu būdu labai greitai suderinsite suderinsite savo asmeninius ar profesinius santykius. Ir dar: ar galite tikėtis laimėti žaidimą, nei nežinote, kokios yra jo taisyklės.


pradinis neužmiršta paskaitykime skelbimai liaudies medicinos patarimai