Neužmiršta Ruošiamės į mokyklą Paskaitykime Apie mus Liaudies medicinos patarimai Moksleivio žodis Skelbimų lenta

Laikas, kuriame gyvename

( Pagal Istvan Jankovič knygą ,, Išgyvenau savąją mirtį’’ )

Mūsų gyvenimas žemėje vyksta laike. Egzistuoja praeitis, dabartis ir ateitis.
Iš šių trijų – dabartis yra svarbiausia. Gyvendami dabartyje mes čia ir priimame savo sprendimus.
Praeitis yra kaip pelenai. Ugnis jau užgeso,kažkas jau įvyko, ar gerai, ar blogai, - bet jau praėjo.

Todėl neužsiimkime praeities problemomis, netampykime jų su savimi. Maloninga yra Dievo valia, kad blooga patirtis ir prisiminimai pamažu nugrimzta į užmarštį, tačiau, aišku, mielai prisimenami malonūs praeities išgyvenimai.

Kiek daug žmonių daro priešingai, negu Dieviškoji užsimiršimo tvarka lemia! Kiek daug žmonių nuolatos, nepaliaudami atgaivina blogus praeities atsiminimus, neigiamus įspūdžius. Jie lyg grandinėmis prie jų pririšti.

Kaip pasiteisinimą amžinai kartoja:,,Nieko negaliu padaryti, toks jau esu’’. Šiems žmonėms daro įtaką jų praeitis, užkirsdama vystymosi ir savikorekcijos kelius. Savo siekiamus tikslus numatome į ateitį. Ir nežinome, ką ji mums atneš. Šitaip yra gerai.

Jei žinotume, kas mūsų laukia, nesistengtume nuolat dirbti, priiminėti sprendimų, todėl nebeturėtume galimybės tobulėti. Kad ateitis yra įslaptinta, tai irgi Dievo malonė. Tai prilygsta važinėjimui tirštame rūke, kai žibintas apšviečia vien mažą kelio atkarpą, esančią kaip tik priešais mus.

Mūsų informacija apie šią kelio atkarpą yra išeities pozicija, mūsų dabartinių sprendimų pagrindas. Kelias, kuriuo mes judame į priekį, pamažu keičiasi,mes nuolat gauname naujų žinių, todėl nuolatos turime daryti naujus sprendimus. Tai yra sunkus tobulėjimo kelias. Sprendimus mums visada reikia priimti čia ir dabar.

Už šią duotąją akimirką mes visada esame atsakingi. Ta akimirka – dabartis. Mes visada gyvename ,,dabartyje’’, ne praeityje ar ateityje. Laikas yra mūsų egzaminas, patikimumo išbandymas ir tobulėjimo galimybė. Tiktai dabartis yra mūsų.

Mes gyvename šiandien. Nauji sprendimai laukia manęs dabar, vadinasi, aš dabar ir turiu galimybę ką nors keisti, ką nors pradėti iš naujo, atrasti naują kryptį savo keliui. Mūsų gyvenimo didysis iššūkis visada čia ir dabar rasti naujus teisingus sprendimus, ir tai vėlgi – Dievo dovana.

Mes visada turime galimybę puoselėti geras, teigiamas mintis ir jas su meile įgyvendinti.

paskaitykime pradinis skelbimai liaudies medicinos patarimai