Neužmiršta Ruošiamės į mokyklą Paskaitykime Apie mus Liaudies medicinos patarimai Moksleivio žodis Skelbimų lenta Išmintingi posakiai

Paradoksas


Vienas iš 3 valstybės tikslų šiems metams paskelbtas dėmesys švietimo sistemai.
To pasekmėje nuspręsta naikinti edukologijos universitetą....ar gali būti didesnis paradoksas?
Argi dėmesys švietimo sistemai gali apsiriboti tik mokytojų atlyginimų kėlimu?

Po 1863 metų sukilimo caro valdžia pradėjo naikinti vidurines mokyklas.
Sovietinėje Lietuvoje antrasis partijos sekretorius Mitkinas (siųstas iš Maskvos) pareiškė nuomonę,kad Lietuvai užtenka vieno universiteto.

Dabar gi naikinamas edukologijos universitetas - mokytojų kalvė.
Tai yra seniausia ir tradicinė prdagogus rengianti Lietuvos aukštoji mokykla, įsteigta 1935 metais Lietuvos prezidento Antano Smetonos paskelbto Pedagoginių institutų Įstatymo pagrindu.

Lietuvos edukologijos universitetas turi ilgametę istoriją.
1935 m. rugsėjo mėn. Lietuvos vyriausybė įsteigė pirmąją aukštąją pedagoginę mokyklą – dvimetį pedagoginį institutą Klaipėdoje, kurio pagrindinis uždavinys buvo rengti mokytojus reformuotai pradinei mokyklai ir plėtoti pedagoginius mokslus Lietuvoje.

1939 m. kovo mėn. Vokietijai užgrobus Klaipėdos kraštą, Pedagoginis institutas įsikūrė Panevėžyje, o tų pačių metų lapkričio mėn. perkeltas į Vilnių ir pavadintas Vilniaus pedagoginiu institutu. 1941 m. gegužės mėn. institutas pertvarkytas į keturmetę aukštąją mokyklą. 1943 m. kovo mėn. uždarytas, 1944 m. atkurtas. 1944–1946 m. prie jo veikė Vilniaus mokytojų institutas. 1945 m. pradėjo veikti neakivaizdinis, 1966 m. vakarinis skyrius.

1960 m. pastatyti nauji rūmai, 1978 m. fizikos korpusas.
1992 m. gegužės 20 d. LR Aukščiausioji Taryba suteikė institutui universiteto statusą, patvirtino universiteto statutą ir nuo tada jis vadintas Vilniaus pedagoginiu universitetu. Nuo 2011 m. gegužės mėn. _ Lietuvos edukologijos universitetas.

Visame pasaulyje, o ypatingai Europoje daugelyje šalių yra specializuoti pedagogus rengiantys universitetai, kur sutelkiamas visas tos šalies stipriausias edukologų ir kitų su švietimu susijusių sričių specialistų mokslinis potencialas.

LEU turi sukaupęs didžiulę pedagogų rengimo patirtį, yra įsteigęs specialias mokomąsias, psichologijos, mokslinio tyrimo laboratorijas, didaktikos kabinetus, įsteigė vaikų darželį, kuriame diegiami pažangiausi ugdymo metodai, kur praktiką atlieka studentai. Universitetas yra įsteigęs tėvų konsultacijų bei psichologinės pagalbos kabinetus, vykdo pozityvios tėvystės, žalingų įpročių prevencijos programas, yra įkūręs Jaunojo pedagogo akademiją, skatinančią jaunimą rinktis pedagogo kelią, sudaro sąlygas modeliuoti darbą su „z“ karta, jauniesiems gamtininkams yra sudarytos sąlygos susipažinti su flora ir fauna, universitete veikia oranžerija, kuri skirta studentų gamtojautos ugdymui, yra technologijų (darbų, maisto ruošimo, dailės), fizikos, chemijos, matematikos, informatikos laboratorijos, specializuotas su visa infrastruktūra sporto centras, šalia jo įsikūrusi ir Lietuvos Olimpinė akademija. LEU vienam pirmųjų suteiktas žaliojo universiteto statusas. Universiteto mokslininkai yra parengę naują ateities mokytojo rengimo modelį (pagal Suomijos pavyzdį), numatantį, kad pedagogu galėtų tapti tik magistrantūrą baigęs ir metinę stažuotę po studijų atlikęs absolventas.

Kokiu pagrindu norima iškelti LEU į Kauną? Kodėl savarankišką aukštąją mokyklą, turinčią savo sukaptą nemenką materialinį ir mokomąjį pagrindą paversti Kauno universiteto padaliniu?

Vilniaus pedagoginis universitetas stengiasi perimti pasaulio pedagoginių universitetų patirtį.
Jis yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su 19 užsienio šalių aukštštosiomis mokyklomis mokytojų rengimo klausimais. Universiteto dėstytojai ir studentai dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir programose: TEMPUS PHARE, LEONARDO DA VINCI, SOCRATES COMENIUS ir kt. Tai suteikia galimybę kasmet keliems šimtams dėstytojų, doktorantų ir stu-dentø dalyvauti ilgalaikėse mokymo programose bei moksliniuose renginiuose, perduoti patirtį ir jos įgyti. Visa tai padeda priartėti prie Europos Sąjungos priimtų studijų standarto.

Vyriausybė galėtų apgalvoti priemones tobulinti tas sritis, kurias mano esant tobulintomis.

Ramūnas Karbauskis švietimui skirtoje konferencijoje labai gražiai ir plačiai kalbėjo apie tai, ką reikėtų įvesti į mokyklų programas, kad jaunimas nepamirštų savo šaknų.

Tai kodėl griauti tai, kas sukurta? Gal švietimo ministrei reikėtų, pasitelkus LEU personalą, patirtį turinčius mokytojus bei visuomenę spręsti konkrečius klausimus - kaip tobulinti mokymo programas ir jauniems žmoniems neužgesini noro būti mokytojais.aktualijos pradinis skelbimai liaudies medicinos patarimai

Dalinkites