Neužmiršta Ruošiamės į mokyklą Paskaitykime Apie mus Liaudies medicinos patarimai Moksleivio žodis Skelbimų lenta

Naujieji Metai

Kaip senuosius palydėdavo ir sutikdavo naujus metus mūsų seneliai? Andriejaus, Kūčių būrimus kartojo ir sutikdami Naujuosius metus. Vienas iš labiausiai paplitusių būrimų – laimės liejimas. Ištirpinę indelyje švino ar vaško, staigiai jį išpildavo į indą su vandeniu. Ištraukę iš vandens sukietiejusį gabalą, iš jo formos sprendė, kokių įvykių galima laukti kitais metais.

Kaip ir prieš kitas šventes, žmonės stengėsi pabaigti pradėtus darbus, kad kitais metais sektųsi. Buvo tikima: kaip sutiksi Naujus metus, taip ir gyvensi. Todël visi stengėsi būti linksmi, nesipykti. Sakydavo: ,,Kad per Naujus metus bus linksma, tai ir per visus metus bus linksma’’. Naujųjų metų dieną vieni kitus sveikindavo ir linkėdavo laimės.

Kaip ir per Kalėdas, iš oro spėdavo, kokie bus pavasario orai, kokio derliaus tikėtis. Jei Naujųjų metų naktis šalta ir žvaigždėta, laukė geros vasaros. Žemaitijoje į būrį susirinkęs jaunimas degindavo šiaudų kūlį, kuris matyt, simbolizavo išeinančius senuosius metus. Paprotys sudeginti šiaudinius Senuosius buvo paplitęs ir Anglijoje. Prie laužo šokdavo, dainuodavo.

Mes pripratome prie Kalėdų ir naujametinės eglutės. Bet kada ją pradėta puošti ir kokia eglutės prasmė? Daugelis tyrinėtojų mano, kad eglė, kokią dabar mes puošiame per Kalėdas ir Naujuosius metus, ėmė plisti tik 18a. nuo Aukštutinio Reino krantų. Iš pradžių eglė nebuvo šeimos šventės centras, o tik miesto, visuomenës paprotys. Po švenčių vaikams ir vargšams leisdavo nusipurtyti vaisius ir saldumynus, kurie buvo sukabinti ant eglės.

Pirmą kartą žvakutės ant Kalėdų medžio paminėtos 18a. pradžioje. Vokietijoje ir kitose šalyse eglutės pirmiausia plito miestuose, aukštuomenės sluoksniuose. 19a. Kalėdų eglutę jau žinojo daugelis Europos šalių. Tačiau net 19a. pab. kaime eglutės nepuošė. Praėjusiame amžiuje į Ameriką eglutę atvežė imigrantai vokiečiai. Daugelyje šalių – Bulgarijoje, Graikijoje, Albanijoje – eglę prieš Naujuosius metus ėmė puošti tik po Antrojo pasaulinio karo.

Kodėl paplito Kalėdų eglės ir būtent eglės? Tyrinėtojai mano įvairiai. Matyt, galima pritarti nuomonei, kad pagrindinė priežastis ta, jog eglė – amžinai žaliuojantis medis. Žmonės iki šiol tiki apsaugine spygliuočių galia. Eglių šakutėmis nubarstomas takas į tuos namus, kur yra pašarvoti palaikai. Lietuvoje Kūčių dieną kadagių šakelėmis barstė aslą, matyt, norėdami apsisaugoti nuo dvasių ir jų blogų darbų.

Paprotį puošti namus ir tvartus amžinai žaliuojančio medžio šakelėmis žinojo daugelis šalių nuo labai senų laikų. Senovės Graikijoje ir Romoje jomis puošė šventoves ir namus, laikydami, kad tai naujais metais atneš sveikatos ir laimės. Bažnyčia kovojo su pagonybe, bet daug ką ir perėmė iš jos. Kalėdų eglutes dabar puošia ir bažnyčiose.

Ne visiems aišku, kodėl ant eglučių degino žvakutes. Vieni tyrinėtojai mano, kad bažnytinės simbolikos įtaka, nes Kalėdų naktį visuose namuose uždegdavo žvakes. Bet mes žinome, kokia svarbi buvo ugnis daugelyje pagoniškųjų papročių, taip pat ir lietuvių. Žinome, pavyzdžiui, kad per Vėlines degino ugnį vėlėms pasišildyti. Todėl galima manyti, kad ir Kalėdų ugnies ta pati prasmė.

Dar visai neseniai eglutes apkabinėdavo ne tik žvakutėmis, bet ir obuoliais, riešutais, saldumynais. Darė žaislus iš šiaudų. Eglutes puošė vaisiais neatsitiktinai. Riešutai simbolizavo vaisingumą ir turėjo pagausinti derlių. Tikėjo, kad jais esą galima uždegti meilę, sustiprinti vedybinius ryšius. Žinome, kad riešutais vaikinai mėgdavo vaišinti patinkančią ar mylimą merginą. Obuolys lietuvių tautosakoje, kaip ir daugelyje šalių, turi antgamtinės stebuklingos jėgos. Jiems skirta galia sužadinti meilę.

Kodėl Naujieji metai būrimais, orų spėjimais ir kitais papročiais panašūs į Kūčias ir Kalėdas? Po Kalėdų prasideda vadinamasis tarpukalėdis (šventvakariai), kuris tęsiasi iki sausio 6d. Todėl Naujieji metai bei Kūčios ir Kalėdos yra lyg vienos didelės šventės du etapai. Pagal bažnytinį kalendorių Kalėdos ir Naujieji metai priklauso tam pačiam Kristaus gimimo laikotarpiui.


pradinis atgal paskaitykime skelbimai liaudies medicinos patarimai