Neužmiršta Ruošiamės į mokyklą Paskaitykime Apie mus Liaudies medicinos patarimai Moksleivio žodis Skelbimų lenta Aktualijos

Išmintingi posakiai

Wise sayings

Eng

,,Mes ne visada galime sukurti ateitį savo jaunimui, bet galime sukurti ateities jaunimą." - Franklin D. Roosevelt.

Henry David Thoreau

It is not enough to be industrious; so are the ants. What are you industrious about?
Negana būti tik darbščiu. Darbščios yra ir bitės. Kame pasireiškia tavo darbštumas?

Henry David Thoreau

If a man believes and expects great things of himself, it makes no odds where you put him, or what you show him ... he will be surrounded by grandeur.
Jeigu žmogus viliasi ir tiki, kad gali atlikti didelius darbus, tai visai nesvarbu, kur jis atsidurtų, kas jam būtų rodoma, jis visda bus didingumo apsuptyje.

Henry David Thoreau

Have no mean hours, but be grateful for every hour, and accept what it brings.
Negalvok, kad būna nesėkmingų valandų, būk dėkingas už kiekvieną tau skirtą valandąir priimk viską, ką ji tau atneša.

Robin Sharma

Winning in life today depends on the value you contribute
Laimėjimas šiuolaikiniame gyvenime priklauso nuo tavo asmeninio įnašo dydžio.

Dalai Lama

There is a saying in Tibetan that “at the door of the miserable rich man sleeps the contented beggar.”
The point of this saying is not that poverty is a virtue, but that happiness does not come from wealth, but from setting limits to one’s desires, and living within those limits with satisfaction

Tibetiečiai turi posakį - prie nelaimingo turtuolio durų miega viskuo patenkintas vargeta.
Šiuo posakiu nenorima pasakyti, kad skurdas yra dorybė, jis reiškia, kad laimė priklauso ne nuo turto, bet nuo gebėjimo apriboti savo troškimus ir gyventi patenkintam tuo, ką turi.

Albert Einstein

Imagination is more important than knowledge.
Vaizduotė yra svarbiau negu žinios.

John Lubbock

What we see depends mainly on what we look for.
Tai ką mes matome dažniausiai priklauso nuo to,ko mes ieškome.

Ralph Waldo Emerson

For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.
Kiekviena minutė jaučiant pyktį atima iš jūsų 60 sekundžių laimės.

Voltaire

Don't think money does everything or you are going to end up doing everything for money.
Negalvokite, kad pinigai gali viską, nes galiausiai jūs patys pradėsite daryti bet ką dėl pinigų.

Dalai Lama

It's vital that when educating our children's brain that we do not neglect their hearts.
Labai svarbu, kad lavindami vaikų protus, neapleistume jų širdžių.

Robin Sharma

The higher your need to be liked, the lower your chances of being a real leader.
Kuo labiau trokšti būti mėgstamu, tuo mažiau turi galimybių tapti tikru lyderiu.

Paulo Coelho

In order to have faith in his own path, one does not need to prove that someone else's path is wrong.
Tam, kad tikėtum, jog tavo pasirinkimas teisingas, nereikia įrodinėti, kad kito kelias yra klaidingas.

Paulo Coelho

Accumulating love brings luck, accumulating hatred brings calamity.
Pasirinkdamas meilę, sulauksi sėkmės, jeigu rinksies neapykantą, sulauksi negandų.

George Santayana

The one who does not remember history is bound to live through it again.
Tas, kas neprisimena istorijos, turės viską išgyventi iš naujo.

George Santayana

The family is one of nature's masterpieces.
Šeima yra vienas iš gamtos šedevrų.


toliau

toliau/continue

front page not to forget 3min. reading advertisements folk medication

pradinis paskaitykime skelbimai liaudies medicinos patarimai