Neužmiršta Ruošiamės į mokyklą Paskaitykime Apie mus Liaudies medicinos patarimai Moksleivio žodis Skelbimų lenta

Sėkmės ir nepasisekimų formulė


( pagal Jim Rohn, rugpiūčio 30, 2010 )

Nesėkmė nėra vienas, netikėtas įvykis. Mes nežlungame per vieną naktį. Nepasisekimas yra neišvengiamas rezultatas mūsų netinkamo mąstymo ir nevykusio pasirinkimo. Paprasčiau kalbant, nesėkmė yra niekas daugiau kaip keletas klaidų sprendimuose, kurias mes kartojame kiekvieną dieną.

Kodėl gi kas nors turėtų daryti klaidas ir būti tiek neprotingas, kad kartotų jas kasdien? Atsakymas yra todėl, kad jis arba ji nemano,kad tai yra reikšminga. Atskirai paėmus, mūsų kasdieniniai veiksmai neatrodo tokie svarbūs. Nedidelis neapsižiûrėjimas, netikęs sprendimas, tuščiai praleista valanda iš esmės nepadaro staigaus ir labai reikšmingo poveikio.

Dažniausiai mes išvengiame savo veiksmų pasekmių.
Jeigu per pastarąsias devyniasdešimt dienų nepasivarginome perskaityti nors vienos knygos, tai neatrodytų kaip veiksmas, turintis kokį nors staigų poveikį mūsų gyvenimui. Ir kadangi nieko drąstiško neatsitiko mums per pirmąsias devyniasdešimt dienų, mes kartojame šią apsisprendimo klaidą kitas devyniasdešimt dienų, ir tai kartojasi vėl ir vėl.

Kodėl?
Todėl, kad tai neatrodo svarbu. O būtent čia ir slypi didžiausias pavojus. Dar didesnė blogybė negu knygų neskaitymas yra nesuvokimas, kaip tai svarbu! Tie, kurie per daug valgo nesveiko maisto gali tkėtis sveikatos problemų ateityje, bet dabartinės minutės malonumas nustelbia ateities pasekmes. Tai neatrodo svarbu. Tie, kurie rūko per daug, vartoja per daug alkoholio pasirenka šiuos prastus sprendimus metai iš metų kadangi tai neatrodo reikšminga. Bet kančia ir apgailestavimas dėl šių klaidingų sprendimų yra tik atidedami ateičiai.

Pasekmės retai kada būna staigios; jos kaupiasi iki tos lemtingos apgailestavimo dienos, kai reikia sumokėti už prastus pasirinkimus, pasirinkimus, kurie neatrodė reikšmigi. Nesėkmės pats pavojingiausias bruožas yra jos subtilumas.
Imant trumpą laikotarpį, tos klaidos neatrodo labai svarbios. Neatrodo, kad mums gręsia nesėkmė. Iš tiesų šios susikaupusios klaidos išlenda per tą laikotarpį, kai mes gyvename džiaugsmingai ir sėkmingai. Bet, kadangi nieko siaubingo neatsitinka mums, nes nepamatome greitų pasekmių, kurios patrauktų mūsų dėmesį, mes tiesiog leidžiame dieną po dienos kartodami tas pačias klaidas, klaidingai mąstydami, klausydami blogų patarimų ir rinkdamiesi klaidingus sprendimus.

Dangus neužgriuvo ant mūsų vakar, ir todėl veiksmas buvo kenksmingas. Kadangi jis neatrodė turintis reikšmingų pasekmių, ko gero, galima jį ir vėl pakartoti.
Bet mes privalome tapti labiau apsišvietusiais.
Jeigu patį pirmąjį kartą, kai mes padarėme klaidą, dangus būtų užgriuvęs ant mūsų, mes ,be abejo, būtume ėmesi veiksmų, užtikrinančių, kad tai nepasikartotų ir vėl. Kaip vaikai, kurie nepaisydami tėvų įspėjimo, prisilietę prie karštos viryklės, mes gautume greitą patirtį, parodančią klaidą mūsų apsisprendime.

Deja, nesėkmė neįspėja balsu, kaip tai darydavo mūsų tėvai. Būtent dėl to mes privalome patobulinti savo mąstymą, tam ,kad mokėtume geriau pasirinkti. Su tvirta asmenine apsisprendimų filosofija, lydinčia mus kiekviename žingsnyje, mes geriau suvokiame klaidingus sprendimus ir suprantame, kad kiekviena klaida yra reikšminga.
Yra ir gera žinia. Lygiai kaip yra nesėkmės formulė, yra ir sėkmės formulė, kurios nėra sudėtinga laikytis. Ją sudaro keletas principų, kurių reikia laikytis kiekvieną dieną.

Yra dar svarbus klausimas, vertas pamąstymo. Kaip mes galime nuostatas nesėkmės formulėje paversti principais sėkmės formulėje? Atsakymas yra, kad apie ateitį reikia galvoti kaip apie svarbiausią dalyką.
Tiek sėkmė, tiek nesėkmė yra susijusios su ateities perspektyvomis, nes tiek pasisekimai, tiek apgailestavimai yra praeities veiksmų rezultatai. Jeigu tai yra tiesa, kodėl tiek nedaug žmonių galvoja apie ateitį? Atsakymas yra paprastas: jie taip įsigilinę į dabartį, kad visa kita nebeatrodo reikšminga.

Dabartinės problemos ir laimėjimai taip įtraukia žmones, kad jie mažai bemąsto apie rytdieną. O gal mums reikėtų išsiugdyti naują gyvenimo filosofijos principą – kiekvieną dieną nors kelias minutes pasvarstyti apie tai, kas laukia mūsų ateityje? Tada mes galėtume įžvelgti neišvengiamas pasekmes mūsų dabartinio elgesio.

Apsiginklavę ta vertinga informacija mes galėtume imtis būtinų veiksmų, kad ištaisytume klaidas, kad galėtume klaidas paversti sėkme. Kitais žodžiais kalbant, mes priverstume save pirmiausiai pagalvoti apie ateitį, galėtume pakeisti savo mąstymą, ištaisyti klaidas, blogus įpročius pakeisti gerais.

Vienas iš nuostabių sėkmės formlės požymių yra tai, kad jeigu laikomės kelių paprastų principų kiekvieną dieną, rezultatai pasirodo labai greitai. Kai mes savanoriškai pakeičiame kasdienes klaidas teigiamais veiksmais, mes gauname teigiamą rezultatą per labai trumpą laiką.

Kai mes pakeičiame maitinimosi įpročius, mūsų sveikata ryškiai pagerėja per trumpą laiką. Kai mes imame mankštintis, mes tuoj pat pajuntame jėgų antplūdį. Kai mes pradedame skaityti, mes pajaučiame stiprėjantį mąstymą ir išauga mūsų pasitikėjimas savo jėgomis.
Kokių tik nuostatų mes pradėtume laikytis, mes sulauksime naujų nuostabių rezultatų, kurie paskatins mus pratintis prie vis naujų principų. Tikrai stebuklingas rezultatas naujų principų laikymosi yra tai, kad jis ištaiso mūsų mąstymo klaidas.

Jeigu mes šiandien pradėtume skaityti knygas, rašyti dienoraštį, lankyti užsiėmimus, daugiau klausytis ir stebėti, tai ši diena būtų pirmoji mūsų naujo gyvenimo diena, vedanti į geresnę ateitį.
Jeigu mes pradėtume šiandien ir labiau pasistengtume sąmoningai ir nuosekliai mėgintume nežymias ir dideles klaidas pakeisti kūrybingom ir naudingom nuostatom, mes niekada nebegrįžtume į gyvenimą, kurį būtų galima pavadinti tik egzistavimu. Niekada po to, kai pabandėme prasmingo gyvenimo vaisius.

paskaitykime pradinis skelbimai liaudies medicinos patarimai