Neužmiršta Ruošiamės į mokyklą Apie mus Liaudies medicinos patarimai Moksleivio žodis Skelbimų lenta

Kodėl mes skaudiname patys save?


Pagal Dr. Susan Nolen-Hoeksema knygą ,,Moterys, kurios per daug svarsto.'' (''Women Who Think Too Much'')


Amy nesupranta, kaip ji patenka į tokias būsenas.

Jos diena prasidejo puikiai.
Ji važiuoja savo sportiniu automobiliu į firmą, kurioje dirba advokato padėjeja. Tai didžiausia teises kompanija mieste.. Amy mėgsta savo darbą, ir jai patinka advokatai, su kuriais ji dirba. Jie visi tiria svarbias bylas, susijusias su dideliais pinigais.

Užsvilkusi savo įprastinį klaskinio kirpimo sijoną ir dailią bliuzelę, Amy įeina į savo kabinetą ir numeta ant stalo praeito vakaro darbą. Staiga jos akys užkliûva už geltono raštelio, gulinčio stalo vidury, ‘’Amy, prašau ateiti į mano kabinetą 10 valandą. ryte. Stu’’.

Stu yra Stuartas Waymanas, Amy vadovas ir vienas iš firmos partnerių. Amy mėgsta ir gerbia Stu, bet nuo minties, kad ją kviečia į jo didžiulį tamsų kabinetą šiurpuliukai nubėga per nugarą. ‘’Kas vyksta?’’, ji klausia pati savęs ir tada prasideda jos apmąstymai. Taigi, nuo devintos iki dešimtos valandos ryto jos niūrūs svarstymai neleidžia jai užsiimti niekuo daugiau tik svarstyti:

Kodėl jis neparašė man apie ką nori pasikalbėti? Kai jis nori ,kad aš atlikčiau kokį nors tyrimą, paprastai atsiunčia detalią instrukciją emailu. Man suka skrandį. Jeigu jis praneš man blogą naujieną, žinau, kad aš neišlaikysiu ir pradėsiu verkti. Ir kokią gi rekomendaciją jis man duos,kai teks ieškotis kito darbo? Kaip aš pranešiu savo namiškiams apie tai? Mano sesuo nuolat ragina mane stoti į teisę ir tapti teisininke.

Ji nieko nesupranta. Tiesą sakant, ji niekada neišklausydavo manęs. Net tada, kai mes dar buvom vaikai. Jaučiu, kad man sukasi galva. Pamatysit, aš tuoj apalpsiu ir galutinai apsikvailinsiu. Jeigu aš būčiau geresnės fizinės formos, galėčiau atsilaikyti prieš tokią stresinę situaciją.

Bet esu per daug tingi, kad lankyčiau sporto klubą. Nekenčiu būti tarp tų jaunų kaulėtų panelių,apsitempusių sportinius kostiumus. Aš tiesiog negaliu žaisti šito žaidimo. Ir tai yra dar viena priežąstis to, kad aš neturiu gyvenimo už darbo sienų.

10 valaną ryto Amy nedrąsiai,virpėdama įeina į Stu kabinetą.

Stu pradeda rimtu balsu, tardamas:’’Amy,man reikia kai ką aptarti su tavimi.’’

Mintys Amy galvoje sukasi pašėlusiu greičiu. Jis tęsia:’’Mes kitą mėnesį pradedame sudėtingą bylą Čikagoje,ir aš turėsiu būti ten kol ji tęsis. Jūs esate geriausia advokato padėjėja firmoje ir man būtų labai reikalinga jūsų pagalba.Bet man labai sunku prašyti,kad jūs tuoj pat vyktumėte su manimi ir visą mėnesį gyventumėte, taip sakant,ant lagamino.. Ar jūs sutiktumėt važiuoti? Mes jums ,be abejonės, kompensuosim visas išlaidas.

Amy ilgi svarstymai tarsi pritemdė jos sąmonę, ir ji negalėjo suvokti, ką Stu ką tik jai pasakė. Be abejo, jos neišmetė iš darbo, ir jis kažką klausė apie tai, ar ji sutiks važiuoti su juo į Čikagą. Daugiau nieko ji nesuprato, ir ji tik pajėgė ištarti:’’O, taip, žinoma,Stu,ko tik jūs pageidausit.’’ Jis toliau kalba apie tai,kada jie turės išvažiuoti ir kokius dokumentus jie būtinai turi pasiimti.

Kai Amy grįžta prie savo rašomojo stalo, prasideda jos chaotiški apmąstymai:
Kokia aš idiotė! Kaip aš galėjau taip baisiai pasijusit ir išsigąsti? Aš tikrai niekada netapsiu advokate! Aš nemoku susidoroti su jokia įtampa! Kodėl Stu pasirinko mane? Prisimenu, kad jis sake, kad esu gera advokato padėjėja, bet gal jis turi kitų tikslų? Girdėjau, kad jis su žmona nesutaria. Varge mano, jei jis bandys savo problemas spręsti su manimi, aš to nepakelsiu.
Aš tikrai siuntu ant jo, kad atsidūriau tokioje padetyje. Bet siuntu ir ant savęs, kad esu tokia bevalė. Kodėl aš taip elgiuosi su savimi?

Iš tiesų, kodėl mes paskęstame tokiuose save naikinančiuose apmmąstymuose?
Ir kodėl moterys, labiau negu vyrai, yra linkusios pakliūti į tokią būseną?

Pastarųjų metų tyrimai rodo, kad yra daug atsakymų į tai. Vienas iš jų kalba apie smegenis. Smegenų sandara leidžia labai lengvai pakliūti į apmąstymus, o kai kuriems žmonėms tai sudaro prielaidą ilgam paskęsti apmąstymuose.

Taip pat socialinës aplikybės gali pastumėti į apmąstymus. Mūsų požiûrisi į istorijos ir vertybių pasikeitimus, įvykusius pastaraisiais dešimtmečiais, būdai ,kuriais sprendžiame visas problemas, kylančias dėl to, sąlygoja tai, kad tiek vyrai, tiek ir moterys patenka į apmąstymų bei svarstymų būsenas. O moterys, kurios stokoja socialinių galimybių ir yra priklausomos nuo kitų, ypač linkusios į kankinamus apmąstymus.atgal pradinis liaudies medicinos patarimai skelbimai