Neužmiršta Ruošiamės į mokyklą Paskaitykime Apie mus Liaudies medicinos patarimai Moksleivio žodis Skelbimų lenta

Trys Karaliai

Saulė jau sugrįžo gruodžio 25d.,tačiau tamsiosios jėgos dar siautėja.

Visas dvylika dienų (iki sausio 6d.) žmonės atlikinėjo įvairias apeigas. Tos dienos kupinos tikėjimų, draudimų. Visos žmonių pastangos buvo nukreiptos į Saulę. Toks laikotarpis (dvylika dienų) nusistovėjo įvedus krikščionybę, kai sausio 6d. imta švęsti Trijų Karalių šventę.

Tą dieną gimusį Kristų aplankė trys karaliai šv. Kasparas, Merkelis ir Baltazaras. Iš to kilo paprotys persirengti trimis karaliais. Kadangi įvairūs persirengėliai būdingi senajai saulės grįžimo šventei, jie ilgam išliko greta trijų karalių.

Dar 19a. viduryje Trijų Karalių dieną Mažojoje Lietuvoje po kaimą vaikščiodavo persirengėliai, pasirėdę meška, arkliu, žydu. Šie personažai bus ir per Užgavėnes. Trimis karaliais persirengdavo dažniausiai vaikai.

Jie apsivilkdavo margais drabužiais, užsidėdavo aukštas popierines kepures. Kartais su vaikais eidavo ir suaugę vyrai. Įėję į trobą, jie pagiedodavo, už tai gaudavo pinigų. Vaikus, kurie negiedodavo, o tik pasakodavo apie tris karalius arba deklamuodavo eilėraščius, vaišindavo pyragais ir saldumynais.

Per Tris Karalius žmonės nešasi į bažnyčią pašventinti kreidos gabaliuką, o parėję namo, ant visų durų užrašo: K + M +B šv. Kasparas, Merkelis, Baltazaras.

Tarpukalėdžiu šeimininkai ieškosi naujos šeimynos. Skuba, kad tik geresnius gautų nusisamdyti. O būsimieji samdiniai neskuba, nori susirasti kuo geresnę ir pelningesnę vietą. Tik tarpukalėdžiu, kai geresnės vietos jau užimtos, samdiniai sukrunta. Per Tris Karalius šeimynai prasideda darbo metai.

Nuo Kalėdų iki Trijų Karalių diena pailgėja ,,per gaidžio žingsnį. Tamsiosios jėgos pasitraukia, baigiasi saulės grįžimo šventė.


pradinis atgal paskaitykime skelbimai liaudies medicinos patarimai